Google Poezija

Google piše poeziju o temama koje zaista zanimaju ljude.

Želite da priložite poeziju? Pročitajte uputstva.

Google Poezija na drugim jezicima:
English | Suomi | Svenska | Português | Italiano | Nederlands
Bosanski | Latviesu | Dansk | Deutsch | Française

Ovaj blog nije povezan sa Google Inc. na bilo kakav način.
* * *
Google Poezija je danas napunila godinu dana!
Hvala sto nas pratite i citate. :)

Google Poezija je danas napunila godinu dana!

Hvala sto nas pratite i citate. :)

(Source: assets)